کریسمس بیشتر از همه مال بچه هاس… سال نو همه جا، بیشتر از همه مال بچه هاس… فروشگاه ها و خیابون ها پر از بچه هاس که ذوق دارن واسه کریسمس…
پارسال این موقع یه عالمه برف نشسته بود و کریسمس برفی بود. امسال هنوز برفی نباریده، پرفسور می گفت بچه کوچیکش آرزو کرده که برف بیاد تا بتونه با سورتمه ش بازی کنه… امیدوارم برف بیاد… کریسمس برفی آرزو می کنم برای بچه ها…